amirpolak.com הינו אתר אינטרנטי הכולל חנות מקוונת המופעל ע״י "אמיר פולק – פיתוח אתרים" בבעלות אמיר פולק ח.פ 034236208 .

המוצרים באתר הינם בתחום האינטרנט ופיתוח אתרים.

המוצרים מוצעים למכירה בישראל ומחוצה לה דרך אתר האינטרנט בפלטפורמת רכישה מאובטחת.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הוא למטרת נוחיות בלבד. בכל מקום שבו יש פניה בלשון זכר הכוונה היא לגברים ונשים כאחד.

אדם אשר רוכש מוצר(ים) דרך האתר מצהיר בביצוע הקנייה, כי קרא ומסכים לתקנון זה במלואו.

הזמנה תאושר ע"י סטודיו amirpolak.com לאחר אישור לתשלום הרוכש ע"י חברת אשראי, או "פייפאל" ורק אם סיפק הרוכש את כל הפרטים המתבקשים בתהליך מילוי ההזמנה.

תנאים מיוחדים למוצרים המוצאים בחנות:

חבילות שעות עבודה

א. תשלום עבור שעות עבודה נעשה לפני תחילת העבודה.

ב. ניתן לממש את חבילת שעות העבודה עד שנה מיום הרכישה.

ג. ש"ע כוללת את זמן העבודה שהוקדש עבור הלקוח לרבות – שעות פיתוח, פגישות, התכתבויות וכל זמן שהוקדש עבור הלקוח.

ד.  בשונה מפיתוח אתר מתחילתו ועד סופו – בחבילת השעות אין אחריות על העבודה. כל תיקון, שינוי יחשב כזמן עבודה.

ה. ביטול חבילת שעות לאחר רכישתה – יוחזר ללקוח הסכום היחסי לפי מספר השעות שמומשו וביחס לתעריף גודל החבילה. לדוגמא: אם שולם מראש על חבילת 10 ש"ע ומומשו 3 ש"ע – תעריף ה 3 ש"ע מתוך חבילת ה – 10 ש"ע יהיה על פי תעריף חבילת 3 ש"ע ולא על פי חבילת 10 ש"ע המוזל יותר. בעת ביטול עסקה שלא עקב הפרה של החברה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים למעט המוזכר לעיל ועמלות סליקה או עמלת העברה בפייפל.