amirpolak.com הינו אתר אינטרנטי הכולל חנות מקוונת המופעל ע״י "אמיר פולק – פיתוח אתרים" בבעלות אמיר פולק ח.פ 034236208 .

המוצרים באתר הינם בתחום האינטרנט ופיתוח אתרים.

המוצרים מוצעים למכירה בישראל ומחוצה לה דרך אתר האינטרנט בפלטפורמת רכישה מאובטחת.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הוא למטרת נוחיות בלבד. בכל מקום שבו יש פניה בלשון זכר הכוונה היא לגברים ונשים כאחד.

אדם אשר רוכש מוצר(ים) דרך האתר מצהיר בביצוע הקנייה, כי קרא ומסכים לתקנון זה במלואו.

הזמנה תאושר ע"י סטודיו amirpolak.com לאחר אישור לתשלום הרוכש ע"י חברת אשראי, או "פייפאל" ורק אם סיפק הרוכש את כל הפרטים המתבקשים בתהליך מילוי ההזמנה.

תנאים מיוחדים למוצרים המוצאים בחנות:

חבילות שעות עבודה

א. תשלום עבור שעות עבודה נעשה לפני תחילת העבודה.

ב. ניתן לממש את חבילת שעות העבודה עד שנה מיום הרכישה.

ג. ש"ע כוללת את זמן העבודה שהוקדש עבור הלקוח לרבות – שעות פיתוח, פגישות, התכתבויות וכל זמן שהוקדש עבור הלקוח.

ד.  בשונה מפיתוח אתר מתחילתו ועד סופו – בחבילת השעות אין אחריות על העבודה. כל תיקון, שינוי יחשב כזמן עבודה.

ה. ביטול חבילת שעות לאחר רכישתה – יוחזר ללקוח הסכום היחסי לפי מספר השעות שמומשו וביחס לתעריף גודל החבילה. לדוגמא: אם שולם מראש על חבילת 10 ש"ע ומומשו 3 ש"ע – תעריף ה 3 ש"ע מתוך חבילת ה – 10 ש"ע יהיה על פי תעריף חבילת 3 ש"ע ולא על פי חבילת 10 ש"ע המוזל יותר. בעת ביטול עסקה שלא עקב הפרה של החברה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים למעט המוזכר לעיל ועמלות סליקה או עמלת העברה בפייפל.

תוסף סליקה z-credit ב – woocommerce

א. התוסף משמש לאתרי וורדפרס בהם מותקנת החנות של woocommerce וספק הסליקה שלהם הוא זד קרדיט בלבד.

ב. תוסף הסליקה הוא הרחבה ליציאות התשלום בלבד בתוסף woocommerce. התוסף מוסיף אפשרות תשלום באמצעות זד קרדיט ואין הוא משפיע על תפקוד החנות הכולל. אין החברה אחראית על תקלות או הגדרות התוספים, מערכת וורדפרס או השרת של הלקוח. תקלות או הגדרות שגויות של האתר יטופלו רק בתוספת ש"ע עבודה לפי התעריף המוצג באתר.

ג. אחריות על תקינות התוסף למשך שנה.

ד. עדכון גרסאות התוסף בחינם למשך שנתיים.

ה. התקנה חינם בעת רכישת התוסף ועבור התקנה אחת בלבד.

ו. רישיון התוסף הוא עבור אתר אחד בלבד – שימוש נוסף בתוסף יהווה פגיעה בזכויות יוצרים.

 

כל מחלוקת בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה, הנוגעת לרכישה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט, תתברר בבתי המשפט בתל אביב בלבד.
אין לעשות שימוש באתר שלא למטרת קבלת מידע ורכישת מוצרים – אלא אם התקבל אישור בכתב מ – amirpolak.com

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או את בעלי האתר ו/או את מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו לרבות הוצאות משפטיות, במלואן.